Mladík v Olomouci skutálel pneumatiku do řeky Moravy