Mladík v Ostravě bezdůvodně strkal do lidí. Starší ženu shodil ze zastávky do tramvajového kolejiště