Muž se ženou trpěli vlivem drog halucinacemi. V centru Prahy tloukli hlavou o zem