Na Písecku proti sobě vyrazily dva vlaky, zastavily 50 metrů od sebe