Nabouraný chevrolet, dva řidiči. Jeden z nich utekl z nemocnice, druhý se odmítl podrobit dechové zkoušce