Nákladní vlak převážející benzen vjel v Poříčanech na kusou kolej. Po nárazu do zarážedla vykolejil