Národní protidrogová centrála rozprášila skupinu velkovýrobců pervitinu. Policisté zajistili sedm kilogramů pervitinu a jeden kilogram heroinu