Národní protidrogová centrála společně s Celní správou rozprášila rozsáhlý prodej drog na internetu