Nemocnou ženu se podařilo vypátrat díky pozorné kolemjdoucí