Holešovští policisté resuscitovali seniora s bezvědomí, mimo jiné za využití AED. Pomohli k záchraně jeho života