Smíšená hlídka pomohla ve Valticích při záchraně lidského života