Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku v rámci své působnosti odpovídá především za plnění úkolů v oblasti organizace, řízení a provádění potápěčských činností a za výcvik potápěčů.

V rámci své působnosti zejména:
– zajišťuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti včetně hloubkového potápění,
– koordinuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti a vyhodnocuje činnost potápěčských skupin krajských ředitelství policie a krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, spolupracuje s Policií České republiky útvarem rychlého nasazení,
– poskytuje speciální potápěčskou techniku s obsluhou pro potřeby potápěčských skupin krajských ředitelství policie a krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,
– podílí se na zdravotnickém zabezpečení potápěčských akcí zajištěním dekompresní komory a její obsluhy a v případech krizových situací na zajištění povrchové a léčebné dekomprese,
– spolupracuje s útvary a službami policie, ministerstva, s orgány státní správy případně s dalšími subjekty, s bezpečnostními sbory jiných států zejména při záchranných činnostech k ochraně života, zdraví a majetku
– zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik potápěčů a vůdců malých plavidel policie zejména u útvarů policie s územně vymezenou působností a u Policie České republiky útvaru rychlého nasazení, vede evidenci držitelů oprávnění,
– zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik „Práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ u policie, vede evidenci držitelů oprávnění
– provádí a podílí se na výběru, zkušebním a ověřovacím provozu potápěčské výstroje a technických prostředků, dýchacích směsí a nových postupů používaných při výkonu potápěčské činnosti, včetně jejich plánování a vyhodnocování; podílí se na výběru, zkušebním a ověřovacím provozu malých plavidel policie a souvisejících technických prostředků do výkonu služby,
– zajišťuje kontrolu, údržbu a opravy mobilní potápěčské techniky, výstroje a výzbroje, opravy technologických zařízení sloužících k výcvikové a další činnosti zejména pro potápěčské akce a hloubkové potápění, zajišťuje technické přestavby vozidel a dalších zařízení na mobilní potápěčské pracoviště.

Potápěčskou činnost provádějí příslušníci policie zejména za účelem pátrání po utonulých (pohřešovaných) osobách, věcech pocházejících z trestné činnosti nebo kterými byla trestná činnost spáchána, dále při záchraně tonoucích osob, bezpečnostních opatřeních a akcích, živelních pohromách, při plnění úkolů v součinnosti se správními úřady, právnickými a fyzickými osobami a při výcviku policistů k této činnosti. Výkon potápěčské činnosti je u Policie České republiky prováděn zejména u poříčních oddělení, zásahových jednotek služby pořádkové policie, u útvaru rychlého nasazení a u oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR.


Ostravští hasiči zachraňovali „bezpachově“ mladé srnky ze skruží

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k ...

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k záchraně dvou mladých srneček, které skončily v sobotu 20.7.2019 večer ve ...

V lese v Šumperku byl nalezen mrtvý cyklista

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé ...

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé sanatorky). Bezvládného muže s kolem v lesním porostu si všimli náhodní ...

Size: XS SM MD LG