Odcizené dveře po vloupání na Karlovarsku vypátrali služební psi Frigo a Hazard