Oddělení železniční policie (Ostrava)

Oddělení železniční policie (Ostrava)

V lednu 2006 zahájilo svou činnost oddělení železniční policie a doprovodu vlaků. Pilotní projekt se osvědčil, oddělení funguje dodnes jako článek odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství. Policisté z tohoto útvaru se mohou pochlubit nemálo úspěchy.

Projektem došlo v roce 2006 ke sloučení dvou základních útvarů, konkrétně oddělení doprovodu vlaků tehdejší správy Severomoravského kraje a oddělení železniční policie Městského ředitelství Ostrava. Sloučením těchto dvou oddělení se výkon služby zefektivnil v mnoha oblastech. Jedná se například o užší spolupráci s Českými drahami, a.s. a dalšími subjekty, které se podílejí na zajišťování vlakové přepravy, a navýšení počtu policistů, včetně operativnějšího plánování a výkonu hlídkové služby.

V současné době slouží na útvaru přibližně 65 policistů, včetně dvou psovodů.

Policisté oddělení řešili v roce 2009 celkem 2 433 přestupků. Jednalo se zejména o porušení zákazu kouření v prostorách nástupišť apod., vstupy do kolejišť a přestupky majetkového charakteru. Řešili i trestné činy, konkrétně 330 případů. Z nich se stalo 135 ve vlacích. Nejčastěji se jednalo o krádeže odložených věcí a krádeže na (spících) osobách.

Specifické úkoly oddělení železniční policie a doprovodu vlaků
Oddělení železniční policie a doprovodu vlaků plní v rozsahu své územní působnosti mnoho specifických úkolů, uvádím příklady:
a) zajišťuje veřejný pořádek v rámci územní působnosti a byl-li veřejný pořádek narušen, činí opatření k jeho obnovení,
b) chrání bezpečnost osob a majetku v železniční dopravě,
c) odhaluje trestné činy spáchané v železniční dopravě, zjišťuje jejich pachatele a provádí úkony v trestním řízení,
d) odhaluje a oznamuje přestupky spáchané v železniční dopravě, zjišťuje jejich pachatele a rozhoduje o nich,
e) provádí doprovody vlaků osobní přepravy,
f) provádí doprovody vlaků nákladní přepravy a ochranu vybraných zásilek přepravovaných po železnici,
g) podílí se na zajišťování fyzické ochrany jaderného materiálu při jeho přepravě,
h) pátrá po osobách a věcech,
h) pátrá po odcizených zásilkách přepravovaných po železnici,
i) plní úkoly vyplývající z vyhodnocení bezpečnostní situace na daném teritoriu příslušným funkcionářem,
j) provádí prvotní, neodkladné a další opatření, zejména k zajištění místa činu, železničních nehod a jiných událostí v železniční dopravě na území města Ostravy,
k) dohlíží na dodržování právních předpisů související s železniční dopravou a provozem
Samozřejmostí je spolupráce s Českými drahami a.s. a dalšími organizacemi a provozovateli železnice.

Působnost oddělení
Místní působnost oddělení je tvořena železničním kolejovým svrškem v územní působnosti Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále, v rámci vymezené územní působnosti Městského ředitelství policie Ostrava se jedná i o nádražní budovy, vlečky podniků a organizací.

Doprovody vlaků jsou prováděny v územních obvodech Krajských ředitelství policie Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Omezení územním obvodem neplatí při zajišťování bezpečnosti cestující veřejnosti, ochraně vlakových čet a ochraně zásilek přepravovaných po železnici u vytipovaných rizikových akcí, jako jsou například doprovody fotbalových fanoušků FC Baníku Ostrava, kdy provádíme doprovody po celém území ČR.

Z hlediska věcné působnosti spadá do kompetence policistů oddělení prověřování a vyšetřování trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, a k jejichž spáchání došlo za jízdy vlaku nebo v přímé souvislosti s nastupováním a vystupováním z vlaku v územní působnosti Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, k jejichž spáchání došlo v území vymezeném územní působnosti Městského ředitelství policie Ostrava a které nespadají do věcné příslušnosti jiných organizačních článků policie.


Ostravští hasiči zachraňovali „bezpachově“ mladé srnky ze skruží

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k ...

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k záchraně dvou mladých srneček, které skončily v sobotu 20.7.2019 večer ve ...

V lese v Šumperku byl nalezen mrtvý cyklista

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé ...

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé sanatorky). Bezvládného muže s kolem v lesním porostu si všimli náhodní ...

Size: XS SM MD LG