Opilý muž na nádraží v Plzni nedbal výzev psovoda a s nataženou rukou se k němu přiblížil. Služební pes Capo mu uštědřil dvě rány košíkem