Ostravský strážník v době osobního volna zabránil ženě ve skoku z mostu