„Ozbrojený útočník“ – pilotní projekt prevence útoku ve školním prostředí