Pardubičtí strážníci mají k dispozici nové služební vozidlo určené pro převoz opilců