Po 25 letech služby u Policie ČR končí kladenská psovodka pprap. Věra Mravcová