Po partnerské hádce v pražském bytě následovala střelba z nelegálně drženého samopalu