Po vloupání do bytu v Brně se vyfotil v cizím oblečení. Fotky se ale uložily poškozenému na google uložiště