Pod cizí identitou si nechal voperovat kardiostimulátor