Podezřelá zásilka zajištěná v areálu BIS v Praze neobsahovala žádnou nebezpečnou látku