Pomohou svědkům závažných událostí i pozůstalým. Na pražské záchrance nově slouží krizoví interventi