Před nástrahami falešného bankéře zachránil ženu na poslední chvíli policejní letáček