Před policisty na pražském Andělu utíkal muž, který se odmítl podrobit kontrole