Při kontrole prodejny v areálu tržnice SAPA objevili kontroloři 700 kilogramů nevyhovujících potravin