Při zásahu u masivního úniku oxidu uhličitého v chebské průmyslové zóně byli zraněni dva hasiči