Pyrotechnická služba Policie České republiky

Pyrotechnická služba Policie České republiky

Pyrotechnická služba je výkonným útvarem Policie České republiky s celorepublikovou působností, který je gesčním pracovištěm pro oblast pyrotechnických činností vykonávaných policejními pyrotechniky.

Mezi pyrotechnické činnosti patří zejména odborné úkony spojené s používáním, vyhledáváním, shromažďováním, prověřováním, zneškodňováním, manipulací a přepravou munice, výbušnin, pyrotechnických výrobků, podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů.

V rámci své činnosti plní Pyrotechnická služba také úkoly spojené s metodickým řízením a profesním vzděláváním všech policejních pyrotechniků a ostatních příslušníků Policie České republiky a pracovníků vybraných organizací veřejné správy, analytickou a legislativní činností, řešením problematiky technických a ochranných prostředků a technickým rozvojem zaměřeným na aplikaci poznatků vědy a techniky v praktickém výkonu pyrotechnických činností. Nedílnou součástí výkonu činnosti Pyrotechnické služby je spolupráce s Integrovaným záchranným systémem a preventivní činnost.

Toto vysoce specializované pracoviště si získává uznání nejen v rámci Policie České republiky, ale i u zahraničních složek zabývajících se pyrotechnickou problematikou. Zástupci Pyrotechnické služby se pravidelně setkávají se svými kolegy zejména v rámci seminářů organizovaných Europolem, v rámci kterého působí mezinárodní síť pyrotechnických pracovišť.

Pyrotechnickou službou jsou vykonávány zejména následující činnosti:
A. Výkon pyrotechnických prací při zajišťování nálezů munice a její likvidaci:
Nálezy a likvidací nalezené munice se zabývá pět expozitur Pyrotechnické služby rozmístěných po celém území státu. Na území České republiky se stále nachází ve velkém rozsahu munice jak z druhé světové války, tak i z dřívějších dob nebo jako pozůstatky po pobytu sovětských vojsk.

B. Výkon pyrotechnických prací při prověřování podezřelých předmětů, vyhledávání a zneškodňování nástražných výbušných systémů
Oblast nástražných výbušných systémů je v rámci Pyrotechnické služby zajišťována dvěma odděleními pyrotechnických výjezdů v Praze a v Olomouci. Vzhledem k celosvětovému vývoji trestné činnosti páchané s využitím výbušnin se tato oblast stává stále rizikovější zejména z pohledu ohrožení jak osob a majetku, tak i zasahujících pyrotechniků. Pyrotechnické výjezdové skupiny jsou proto vybaveny technickými a ochrannými prostředky na odpovídající úrovni.

C. Výkon pyrotechnických prací v oblasti kriminalistické pyrotechniky
Pyrotechnická služba je zapsána v seznamu znaleckých pracovišť Ministerstva spravedlnosti ČR v oboru střelivo a výbušniny s rozsahem znaleckého oprávnění pyrotechnika, munice a výbušniny. Zajišťuje výkon kriminalisticko-technické činnosti a znaleckou činnost, při níž provádí zkoumání zákonitostí vzniku stop vytvořených po výbuchu, zkoumání výbušnin, munice a dalších podobných objektů, stejně jako zkoumání částí munice, nástražných výbušných systémů a jejich komponentů.

D. Výkon dalších pyrotechnických prací
Pyrotechnická služba se podílí na zajišťování pyrotechnické ochrany určených státních představitelů České republiky, objektů zvláštního významu a zahraničních delegací.


Ostravští hasiči zachraňovali „bezpachově“ mladé srnky ze skruží

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k ...

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k záchraně dvou mladých srneček, které skončily v sobotu 20.7.2019 večer ve ...

V lese v Šumperku byl nalezen mrtvý cyklista

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé ...

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé sanatorky). Bezvládného muže s kolem v lesním porostu si všimli náhodní ...

Size: XS SM MD LG