Řada policistů prošla přípravou v oblasti taktické medicíny. Někteří z nich pomáhali také po útoku na Filozofické fakultě UK