Řada zásilek mířících před Vánoci do věznice ve Valdicích obsahovala drogy, či různé tablety