Řidič na dálnici D4 naboural ve stodvacetikilometrové rychlosti do kolony stojících aut