Řidič Renaultu ujížděl policistům až do místa svého bydliště. Tam vběhl do domu a snažil se napít z láhve s alkoholem