Řidič se policistům na Prostějovsku prokazoval padělanými doklady. Vydával se za Maďara