Řidič v Kladně nedal přednost strážníkům. Odmítl se podrobit dechové zkoušce a pokusil se o útěk