Řidiči v Brně nebyl lhostejný osud seniora ležícího pod lavičkou