Rvačku více stánkařů muselo řešit několik policejních hlídek