S vidinou snadného výdělku poskytla dívka svůj bankovní účet. Proteklo přes něj 220 tisíc korun, které pocházely z trestné činnosti