Schizofrenik s mečem v ruce ohrožoval na Benešovsku nejen sebe, ale také své blízké