Senior přecházející silnici mimo vyznačený přechod nepřežil na Táborsku střet s projíždějícím superbem