Senior v hyundaii jel po silnici u Ostravy v protisměru