Skladovací hala v Josefově lehla popelem, škoda je 1,2 milionu