Skupina měla státu a Evropské unii způsobit škodu ve výši více než 29 milionů korun