Složky IZS předvedly na Dni bezpečnosti v Čáslavi mnoho techniky i dynamických ukázek