Složky IZS prověřovaly výskyt kouře v domově pro seniory v pražských Vysočanech