Složky IZS zasahovaly v pražské Libni u prasklé stěny obytného domu