Služební psi pražských policejních psovodů vypátrali tři podezřelé