Socha sv. Zachariáše se po 40 letech vrátila zpět do Jaroměře