Sourozenci měli prodávat heroin a pervitin. Došli si pro ně policisté