Spolujezdec z ujíždějícího BMW házel po policejním vozu skleněné láhve